Botox aan de gracht

nrcDoor Raymond van den Boogaard | 16 maart 2015

Dat de Woerdense gemeenteraad nu zijn goedkeuring dreigt te geven aan het herinrichten en autoluw maken van de Rijnstraat, lijkt enigszins een tegenslag voor het Rijngracht Comité. Dat bepleit namelijk om van de Rijnstraat weer de Rijngracht te maken, zoals dat voor 1960 is geweest. „We zetten nu in op 2022, als Woerden zijn 650-jarig bestaan viert", zegt Dominique Topper (47) opgewekt, een van de leden van het comité. Het dringt erop aan dat bij de herinrichting materialen worden toegepast die hergebruikt kunnen worden als in de toekomst de gracht opengaat. Het college van B en W meent dat er de komende jaren sowieso geen geld is voor een gracht, die het comité begroot op ongeveer
In het onlangs tot hip Stadshotel verbouwde Arsenaal van Woerden spreken comitéleden Topper en Wilbert Coenen (36), beiden werkzaam in het bedrijfsleven, met groot enthousiasme over hun plan. Op hun website kun je nalezen dat alles is onderzocht, doorgerekend, beargumenteerd. Nu is de Rijnstraat nog een betrekkelijk saaie straat van dorpse allure, met weinig bezienswaardige panden en veel zelfstandige winkels. Die hebben het moeilijk, in deze tijd van crisis en concurrentie op internet.
Stagnatie verdwijnt voor dynamiek als er straks weer water stroomt, betogen de comitéleden aanstekelijk. Leegstaande winkelpanden worden voorkomen, de straat hervindt deels een woonfunctie, bootjes door de gracht en terrasjes langs de kant scheppen een speelse, aantrekkelijke ambiance. „Een stad moet bezoekers trekken door een belevenis te bieden", zegt Topper. „Je wilt niet alleen nieuwe schoenen kopen, maar ook naar het café en, wie weet, je nog laten botoxen. Stilstand is achteruitgang", betoogt Coenen.

Als je van de Rijnstraat weer een gracht maakt, komt Woerden tot bloei

Het is eerder vertoond, weten ze: in Zaandam en Breda zijn oude stadskernen door infrastructurele maatregelen tot leven gewekt. Er zijn zelfs Europese subsidies voor. Er moeten sponsors worden gevonden, en denk eens aan crowdfunding. Het graven van de gracht is het begin. „Het wordt pas echt mooi als er in de panden weer geïnvesteerd gaat worden."
„De hoofdstad van het Groene Hart", zoals Woerden (50.000 inwoners) zichzelf noemt, kan tot nieuwe bloei komen. Voor het heropenen van de ooit als een stinkende ergernis gedempte gracht zijn ook historische argumenten: hier liep de grens van het Romeinse Rijk, de Limes, die de loop van de Oude Rijn volgde. De Rijnstraat in Woerden is nu de enige plek waar dit historische tracé is onderbroken.
Op deze doordeweekse middag maakt de Rijnstraat bepaald een uitgestorven indruk. De winkeliers lijken het grachtenplan voorshands zonder geestdrift te begroeten. „Voor mij is het het beste als de klant voor de deur de auto kwijt kan", zegt de mevrouw van groenteman de Goudreinet. Sigarenwinkel De Vischbrug vreest dat anderhalf jaar graven voor de deur hem economisch de das zal omdoen. „Zo'n beekje , wat hebben we daaraan", meent La Bella Moda. Speelgoedwinkel Blik op Hout lijkt het verspilling van gemeenschapsgeld: „Laten ze daar oude mensen hun rollator van geven."

Een versie van dit artikel verscheen op maandag 16 maart 2015 in NRC Handelsblad.
Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Media BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.

E-mailadres

Wilbert Coenen over de plannen van de gemeente

vaarwater rijngracht3Beste mensen,
Welkom in het kasteel van Woerden en dank voor uw komst naar deze locatie. Tussen het versturen van de uitnodiging voor deze bijeenkomst en vandaag is er veel gebeurd op het gebied van de Rijngracht.
Waar wij u vandaag wilde bijpraten over de resultaten van het afgelopen jaar en vooruit wilden kijken naar een realisatie van de Rijngracht in 2022, brengt de politieke realiteit ons vandaag bij een geheel andere vraag!
Afgelopen dinsdag heeft de gemeente onderleiding van wethouder Duindam haar plannen gepresenteerd voor de Rijnstraat aan de winkeliers. Het plan behelst een aangepaste inrichting van de Rijnstraat met het principe shared space, een autoluwe straat en water als decoratie.
Voor alle duidelijkheid: Dit plan is opgesteld in de schaduw van de grote discussie waar wij het met elkaar over moeten hebben: Wat wil de totale Woerdense samenleving met onze binnenstad?
Het voornemen voor een broodnodige opknapbeurt van de Rijnstraat was langer bekend, maar de invulling hiervan is dinsdag openbaar geworden.
De kosten voor de aanleg en het onderhoud laat de wethouder in het ongewisse. Deze maand is het aan de raad om hierover te beslissen.
Om een goed besluit over het voorstel te kunnen nemen moet Woerden zich de vraag stellen waaraan Daan Roosegaarde afgelopen week op radio 1 refereerde:
Gaan we onze binnenstad decoreren of gaan we hervormen ?
Het is aan de politiek om nu een cruciale keuze te maken voor de toekomst van de binnenstad:
• Gaan we door met het decoratieplan voor de Rijnstraat ? (ogenschijnlijk een oplossing op korte termijn waarbij toekomstige stadshervorming op slot gaat.)
• Gaan we nu in de Rijnstraat (n) iets doen maar met een visie verder werken naar een succesvolle hervorming op de lange termijn? In die visie moeten we antwoorden formuleren op de vragen:
- Voor wie doen we het ? >>> Hoe realistisch is het om de Rijnstraat als een winkelstraat te blijven zien met alle ontwikkelingen die er nu zijn binnen de retail. Kortom: Is dit het antwoord op de uitdaging waar de binnenstad voor staat?
- Hoe verbeteren we de zo vaak benoemde totale beleving in de stad?
- Hoe komen we tot een duurzame oplossing voor onze binnenstad?
- Hoe bieden we echt weerstand tegen de groeiende leegstand in de binnenstad?
- Hoe gaan we bewoners van Woerden samenbrengen in de binnenstad?
- En veel belangrijker: Hoe ontwikkelen we de binnenstad zo dat deze goed aansluit bij de bv het Arsenaal, de haven, het kerkplein en het defensie-eiland?

Het plan dat nu voorligt is een kapitaalsintensieve oplossing qua aanleg en onderhoud. Hiermee wordt deze oplossing niet een broodnodige opknapbeurt, maar een kostbare polder-oplossing die een duurzame hervorming van de binnenstad in de weg staat.
Wij zijn van mening dat je een investering in de stad moet doen die zichzelf terug verdiend. Onze visie doet dat.
In bijgaande impressie nemen we u mee in onze visie Woerden 2022. Een toekomst gericht straatbeeld met historische accenten. Juist ook omdat bv professor Cor Molenaar zegt "Alleen historische binnensteden overleven!"

Door echt te hervormen, een gezonde combinatie te maken tussen wonen, werken, winkelen en recreëren, creëren we een oplossing waar alle Woerdenaren baat bij hebben. Deze oplossing betekent:
Identiteit, Logica, Beleving, Duurzaamheid, Gezelligheid en Vertrouwen in de toekomst.
Een kloppend antwoord op de vraag waar we nu voorstaan, de kloppende binnenstad !
Dames en heren, Woerden is een fantastische stad ! Wij willen graag afsluiten met de woorden die tijdens de presentatie van de economische rapport in 2009 gebruikt werden:
Woerden zit op goud, maar moet het alleen weten te verzilveren!
De politiek is aan zet om de toekomst van onze binnenstad veilig te stellen. Het Rijngracht- comité gaat daar graag, samen met u, mee verder.


Speech Wilbert Coenen in het Kasteel Woerden, 6 maart 2015

E-mailadres

20 auto's in de Rijnstraat

cuttsmall 9120Autoluwe Rijnstraat lijkt de grootste kans van slagen te hebben.Tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente (presentatie) is meer duidelijk geworden over de plannen met betrekking tot de herindeling van de Rijnstraat. Het college komt met drie plannen waar binnenkort een keuze uit gemaakt wordt. Aannemende dat de situatie niet blijft zoals deze nu is en autoluw een stap te ver is, vergroten we het plan van de autoluwe Rijnstraat uit. 
Klik op deze link voor meer info.

E-mailadres

Raad besluit over autoverkeer Rijnstraat

Persbericht
18 februari 2015
College stelt autoluwe Rijnstraat voor
Raad besluit over autoverkeer Rijnstraat
Het college van Burgemeester en Wethouders legt de raad drie verkeersscenario's voor betreffende het verkeer in de Rijnstraat: autoluw, autovrij en autorijk. Hierbij geeft het college zelf een voorkeur aan voor autoluw en vraagt de raad een besluit te nemen. Tevens heeft het college besloten de uitvoering van de werkzaamheden te verplaatsen naar juli/augustus 2015.

Lees meer

E-mailadres

Binnensteden van de toekomst

Schermafdruk 2015 02 18 17.29.50

Het zijn roerige tijden in de retail. V&D vecht om te overleven, Blokker reorganiseert om beter in te kunnen spelen op het nieuwe koopgedrag van klanten. Andere ketens, zoals Schoenenreus en Halfords zijn ter ziele, mogelijk komt er nog een beperkte doorstart. Er is sprake van disruptie in de retail. Wat zal er overblijven van onze binnensteden? Hebben deze nog wel een toekomst als winkelgebied als de restricties blijven en als parkeren betaald moet worden? Zal Nederland een outletland worden? Een analyse is op zijn plaats. Lees meer in deze nieuwsbrief

E-mailadres

Loesje

loes-rijnEn dan denken we toch aan dat kleine grachtje in Woerden...

E-mailadres

'Meer vertrouwen nodig in Woerden'

Nachtburgemeester van Woerden Marcel Fokker wil een lans breken voor de "Rijngracht" . " Binnensteden worden meer een plek om te recreëren. Slenteren langs leuke straatjes met boetiekjes en speciaalzaken zou voor Woerden perfect zijn. Dan wordt de binnenstad levendig" Bron: Woerdense Courant 31 december. Een mooie start van 2015.
Iedereen een fijn jaar toegewenst!

kerstman

E-mailadres

Zevenbergen krijgt Haven weer terug

Het prachtige plaatsje Zevenbergen, onderdeel van de gemeente Moerdijk, heeft ook voor de keuze gestaan om weer water in het centrum te willen. Deze gemeente is op zoek gegaan naar externe financiers omdat ook in Moerdijk de bomen niet tot in de hemel groeien. Ruim 20 miljoen heeft de hele exercitie daar gekost, exclusief een parkeergarage. Bijna 90% van die twintig miljoen euro is gefinancierd door het Rijk, de provincies Zuid-Holland en Zeeland en door het waterschap. Waardoor de gemeente zelf uiteindelijk maar 10% van de aanleg heeft hoeven financieren.

 

E-mailadres

Plan Rijngracht lonkt

8 november 2014 | Het plan om de Oude Rijn terug te brengen in het centrum van Woerden lijkt in de politiek eindelijk voorzichtig steun te krijgen. Klik hier voor dit artikel van vandaag in het AD Groene Hart. Met dank aan Dennis l'Ami voor het schrijven hiervan.

E-mailadres

Rijngracht best en charmant idee

6 nov 2014 | De toekomst van de binnenstad gaat ons aan het hart. Veel goede maatregelen voor de korte termijn gehoord. Op de lange termijn is meer nodig. Progressief Woerden vindt een Rijngracht een charmant idee. Lees de hele spreektekst van Jelmer Vierstra in de raadsvergadering van 6 november. Lees meer

 

E-mailadres

Meer artikelen...

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht