Wilbert Coenen over de plannen van de gemeente

vaarwater rijngracht3Beste mensen,
Welkom in het kasteel van Woerden en dank voor uw komst naar deze locatie. Tussen het versturen van de uitnodiging voor deze bijeenkomst en vandaag is er veel gebeurd op het gebied van de Rijngracht.
Waar wij u vandaag wilde bijpraten over de resultaten van het afgelopen jaar en vooruit wilden kijken naar een realisatie van de Rijngracht in 2022, brengt de politieke realiteit ons vandaag bij een geheel andere vraag!
Afgelopen dinsdag heeft de gemeente onderleiding van wethouder Duindam haar plannen gepresenteerd voor de Rijnstraat aan de winkeliers. Het plan behelst een aangepaste inrichting van de Rijnstraat met het principe shared space, een autoluwe straat en water als decoratie.
Voor alle duidelijkheid: Dit plan is opgesteld in de schaduw van de grote discussie waar wij het met elkaar over moeten hebben: Wat wil de totale Woerdense samenleving met onze binnenstad?
Het voornemen voor een broodnodige opknapbeurt van de Rijnstraat was langer bekend, maar de invulling hiervan is dinsdag openbaar geworden.
De kosten voor de aanleg en het onderhoud laat de wethouder in het ongewisse. Deze maand is het aan de raad om hierover te beslissen.
Om een goed besluit over het voorstel te kunnen nemen moet Woerden zich de vraag stellen waaraan Daan Roosegaarde afgelopen week op radio 1 refereerde:
Gaan we onze binnenstad decoreren of gaan we hervormen ?
Het is aan de politiek om nu een cruciale keuze te maken voor de toekomst van de binnenstad:
• Gaan we door met het decoratieplan voor de Rijnstraat ? (ogenschijnlijk een oplossing op korte termijn waarbij toekomstige stadshervorming op slot gaat.)
• Gaan we nu in de Rijnstraat (n) iets doen maar met een visie verder werken naar een succesvolle hervorming op de lange termijn? In die visie moeten we antwoorden formuleren op de vragen:
- Voor wie doen we het ? >>> Hoe realistisch is het om de Rijnstraat als een winkelstraat te blijven zien met alle ontwikkelingen die er nu zijn binnen de retail. Kortom: Is dit het antwoord op de uitdaging waar de binnenstad voor staat?
- Hoe verbeteren we de zo vaak benoemde totale beleving in de stad?
- Hoe komen we tot een duurzame oplossing voor onze binnenstad?
- Hoe bieden we echt weerstand tegen de groeiende leegstand in de binnenstad?
- Hoe gaan we bewoners van Woerden samenbrengen in de binnenstad?
- En veel belangrijker: Hoe ontwikkelen we de binnenstad zo dat deze goed aansluit bij de bv het Arsenaal, de haven, het kerkplein en het defensie-eiland?

Het plan dat nu voorligt is een kapitaalsintensieve oplossing qua aanleg en onderhoud. Hiermee wordt deze oplossing niet een broodnodige opknapbeurt, maar een kostbare polder-oplossing die een duurzame hervorming van de binnenstad in de weg staat.
Wij zijn van mening dat je een investering in de stad moet doen die zichzelf terug verdiend. Onze visie doet dat.
In bijgaande impressie nemen we u mee in onze visie Woerden 2022. Een toekomst gericht straatbeeld met historische accenten. Juist ook omdat bv professor Cor Molenaar zegt "Alleen historische binnensteden overleven!"

Door echt te hervormen, een gezonde combinatie te maken tussen wonen, werken, winkelen en recreëren, creëren we een oplossing waar alle Woerdenaren baat bij hebben. Deze oplossing betekent:
Identiteit, Logica, Beleving, Duurzaamheid, Gezelligheid en Vertrouwen in de toekomst.
Een kloppend antwoord op de vraag waar we nu voorstaan, de kloppende binnenstad !
Dames en heren, Woerden is een fantastische stad ! Wij willen graag afsluiten met de woorden die tijdens de presentatie van de economische rapport in 2009 gebruikt werden:
Woerden zit op goud, maar moet het alleen weten te verzilveren!
De politiek is aan zet om de toekomst van onze binnenstad veilig te stellen. Het Rijngracht- comité gaat daar graag, samen met u, mee verder.


Speech Wilbert Coenen in het Kasteel Woerden, 6 maart 2015

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht