Skip to main content

Vestingraad

De Vestingraad wordt vertegenwoordigd door leden uit:

  • BIZ Vereniging Stadshart Woerden
  • Horeca Woerden
  • Woerden Marketing
  • Cultuur 5: Het Klooster, Stadsmuseum Woerden, Regiobibliotheek Het 
    Groene Hart, KUVO en Cultuur Platform Woerden
  • Rijngracht Comité
  • Bewoners Binnenstad Woerden


De binnenstadsvisie is onder leiding van de gemeente vastgelegd in het 

rapport dec 2017 “Woerden Vestingstad”.

Het College presenteerde deze documenten aan raad

Een goed functionerende bruisende binnenstad, een goede horecastructuur en een sterk
supermarktenaanbod. Dat is wat bereikt dient te worden met de drie documenten die het
college gebundeld heeft voorgelegd aan de raad. Het gaat hierbij om de binnenstadvisie ‘Woerden
Vestingstad’, het rapport ‘Stand van zaken en ontwikkelingskansen, Streefbeeld Horeca in
Woerden’, en de ‘Supermarktstructuurvisie’ waarvan de uitgangspunten al in 2016 zijn
vastgesteld.

Link naar Nota Binnenstadvisie Vestingstad (pdf)