Water keert terug in Zevenbergen

Het water in de haven van Zevenbergen keert terug. En daarmee ook de sfeer, met een wandelpromenade, terrassen en aanlegsteigers voor kleine bootjes. Ook de Markt wordt heringericht, met ruim baan voor terrassen en evenementen. Bij de Markt komen bovendien nieuwe woningen en een supermarkt met parkeergarage, in het project Molenstraat.
Deze website informeert u over de achtergronden, gedetailleerde plannen, de planning en natuurlijk het laatste nieuws.
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/218097/Water-keert-terug-in-het-centrum-van-Zevenbergen-groen-licht-voor-heropening-van-de-haven

Artikel onder Bron:Volkskrant 9 januari 2020

waterzevenbergen

 

E-mailadres

‘Graaf meteen de Rijngracht uit als de Wagenstraat toch op de schop moet’

Ook nu laait de discussie over de terugkeer van de Oude Rijn door het centrum van Woerden weer op. Bij de plannen voor het opleuken van de Wagenstraat wordt het Rijngrachtplan van stal gehaald. Doen, zegt ProgressiefWoerden. Doe geen moeite, zeggen ondernemers.

Als de lelijke Wagenstraat toch op de schop gaat, kan meteen eens gekeken worden of de Oude Rijn kan terugkeren in de Rijnstraat. Dat stelde ProgressiefWoerden voor. De VVD ziet het eveneens zitten. Het CDA is sceptisch en vindt het een te dure grap: ,,Mocht iemand de financiering op zich willen nemen, dan kunnen we er misschien naar kijken‘’, zegt CDA-fractievoorzitter Job van Meijeren. 

Lees meer: https://www.ad.nl/woerden/graaf-meteen-de-rijngracht-uit-als-de-wagenstraat-toch-op-de-schop-moet~a5fa0501/?sfns=mo

E-mailadres

Miljoenen voor facelift Uithuizen

Juni 2018 | Het centrum van Uithuizen gaat voor 13 miljoen Euro op de schop. De gemeente Eemsmond bundelt daarvoor de krachten met wooncorporaties en de middenstand.
De plannen voorzien o.a. in het hergraven van het Boterdiep, alsmede een facelift voor winkelplein de Blink.
Het huidige woon- en winkelcomplex op de kop van het Boterdiep wordt daarvoor gesloopt.

Oppepper

Het Boterdiep liep oorspronkelijk door tot op de huidige Blink. De haven die daar toen lag werd rond 1955 gedempt. Er kwam een plein voor in de plaats. De laatste jaren kampt het gebied met groeiende winkelleegstand.

Om het plein een oppepper te geven wil de gemeente het water laten terugkeren. Daarvoor bestaan twee opties. Een 'blauwe' variant waarbij de Boterdiep wordt hergraven tot op het plein. En een 'groene' variant waarbij het water terugkeert toto de Zuiderstraat aan de zuidkant van de Blink en het plein zelf wordt beplant met bomen.

Ondernemers

De gemeente steekt zelf bijna 8 miljoen in de opknapbeurt. Nog eens 5 miljoen komt van wooncorporaties en van supermarkten die naar het plein willen komen. 

Burgemeester en wethouders verwachten dat de investering nog oploopt als ook andere ondernemers inhaken op de facelift.

Dit was de stand van zaken in mei 2016

Bron: www.dvhn.nl/groningen

Stand van zaken inmiddels (juni 2018)

De plannen gaan door, in het najaar wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden (omleggen van kabels en leidingen.
Dat is ook van toepassing voor het verhogen van een brug op de route ernaar toe.
Hieronder het laatste nieuws van de site van de gemeente

Het college als inwoners en ondernemers gaven er massaal de voorkeur aan om het Boterdiep, net zoals vroeger, terug te laten komen op de Blink. Deze variant is echter zeer kostbaar. Om die reden is er een extra watervariant ontworpen, waarmee een forse kostenbesparing op het oorspronkelijke plan wordt gerealiseerd. Zo worden de kades niet in steen, maar in vlonders uitgevoerd. Het ontwerp maakt het tevens mogelijk om de kadewanden deels te bouwen uit prefab-elementen, met een traditionele uitstraling. Maar ook wordt, tussen het water en de westzijde van de Blink, een strook aangelegd waar bezoekers hun auto kort kunnen parkeren. Bedoeld om de bereikbaarheid van de winkels nog meer te verbeteren. De zonnige kant en de kop van de Blink blijven straks autovrij, met ruimte voor terrassen en festiviteiten.

uithuizen

 

 

E-mailadres

Rijngrachtcomité in Platform Groen Woerden

Woerden groene en duurzame hoofdstad van het Groene Hart!

De volgende organisaties - verenigd in het Platform Groen Woerden – hebben kennis genomen van de verkiezingsuitslag. Daaruit leiden wij af dat de inwoners van Woerden behoefte hebben aan duurzame oplossingen voor tal van problemen.
Daarom roepen wij de formerende partijen op om Woerden in de komende raadsperiode te verduurzamen. Woerden als GROENE EN DUURZAME hoofdstad van het Groene Hart!
Dat houdt concreet in:

Lees meer

E-mailadres

‘Verkiezingen cruciaal voor terugkeer Rijngracht’

afscheid bob duindamDe terugkeer van water in de Rijnstraat is geen utopie meer. Na jaren praten is steeds meer steun voor de komst van een Rijngracht in Woerden. Volgens betrokkenen zijn de verkiezingen cruciaal: het finale oordeel is aan de politiek.

AD Woerden Marco Gerling 10-03-18, 08:22

Voor een slordige 7 miljoen euro kan door de Rijnstraat weer water gaan stromen. Waar voorheen de Oude Rijn langs de kades liep, moet nu over een lengte van bijna een halve kilometer een gracht gaan stromen: vierenhalve meter breed, een meter diep.

De initiatiefnemers zeggen bijna alle kosten te kunnen dekken, onder meer via subsidsie en fondsenwerving. De investering is hierdoor veel minder groot dan enkele jaren geleden, mede door veranderde bouwkosten en een verkeersbrug (bij de Oostdam) minder.

De Rijngracht staat al jaren ter discussie.

De Rijngracht staat al jaren ter discussie. © DANIELLE VERWEIJ
Wilbert Coenen en Remco Pot van het Rijngrachtcomité baseren zich op het rapport ‘Investeren in deze gracht loont’. Niet alleen zou het water zorgen voor 11 miljoen euro extra omzet per jaar, ook neemt de werkgelegenheid volgens initiatiefnemers toe met 67 voltijdbanen. ,,Hervormen in de binnenstad móet, gelet op de wijzigingen in het retaillandschap’’, voegen zij daar nog aan toe.

Kentering

Twee jaar on­be­reik­baar­heid is voor winkeliers natuurlijk geen optie

Richard Stouthart
Uiteindelijk is het de gemeenteraad die moet beslissen over de binnenstadsvisie, waar de Rijngracht deel van uitmaakt. ,,Bij dit plan moet de politiek verder durven gaan’’, zeggen de initiatiefnemers. Zij menen een kentering in de politiek te zien vóór de komst van de gracht. ,,Rond de verkiezingen gaat het nu vaak over de westelijke randweg, die maar voor een klein deel van de inwoners van belang is. Van een hervormde binnenstad profiteert iedereen.’’ Richard Stouthart, voorzitter van ondernemersvereniging Stadshart: ,,We hebben samen een binnenstadsvisie geschreven. We willen allemaal Woerden nog aantrekkelijker maken, met oog voor het verleden als vestingstad. Maar twee jaar onbereikbaarheid is voor winkeliers natuurlijk geen optie.’’

Idee is nu dat het werk in drie fases wordt uitgevoerd, omdat dat de overlast beperkt. Stouthart rept daarnaast over ‘schuifruimte’ voor het verplaatsen van winkels, die door het nieuwe water slecht bevoorraad kunnen worden. Hij noemt de Wagenstraat als mogelijke uitwijkplek en ziet daarbij wel een plein voor zich waaronder geparkeerd kan worden.

Slagingskansen

Wethouder Haring houdt zich op de vlakte over de slagingskansen voor de Rijngracht. Hij stelt wel dat ‘stappen zijn gezet’. ,,De partijen hebben elkaar gevonden in de binnenstadsvisie. De nieuwe raad gaat verder met die visie. Aandacht voor de binnenstad staat op de kaart.’’

Vraag is of de politiek nog een keer een groot project aandurft, zoals eerder bij het Kerkplein, dat betrokkenen als lichtend voorbeeld zien. Stouthart: ,,Een raad is nodig die plannen durft te maken die niet binnen hun eigen bestuursperiode zijn afgerond.’’

2022 lijkt mij nog laat, deze ontwikkeling is niet te negeren

Remco Pot stellig: ,,2022 lijkt mij nog laat, deze ontwikkeling is niet te negeren.’’ Stout­hart: ,,Voor de Rijngracht is lef nodig. Hiermee kun je je als winkelstad onderscheiden. Ik wens de nieuwe raad graag lef toe.’’

 

E-mailadres

Eindelijk.... de Rijngracht !!!

Beste sympathisant van de Rijngracht, 

kasteel 2022In het verleden heb je ons laten weten sympathiek te staan tegen over het idee om de Woerdense binnenstad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken door het realiseren van de Rijngracht. Graag informeren we je over de ontwikkeling en voortgang van dat mooie plan. Na jaren van overtuigen lijkt het erop dat de Rijngracht uiteindelijk de politieke agenda heeft bereikt. Wat ons betreft precies op het juiste moment, immers op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen! 

Om de Rijngracht op de politieke agenda te krijgen hebben we de afgelopen jaren met diverse mensen van verschillende instellingen en organisaties gesproken. We hebben belangrijk onderzoek laten doen, financiële berekeningen gemaakt, presentaties gegeven en geregeld overleg gevoerd met de politieke partijen. Daarbij wisten we ons altijd gesteund door jou (met morele en financiële hulp) maar ook door bedrijven en overheidsinstanties. 

Begin 2017 hebben we Bureau BRO een opnieuw onderzoek te laten doen naar de economische ontwikkeling van de binnenstad in relatie tot de gracht. Eerder ontwikkelden we ook al een plankaart 2022. Dit alles om het toekomstbeeld van een binnenstad met de Rijngracht verder te concretiseren. 

Hoe is het plan Rijngracht in een stroomversnelling terecht gekomen? 

In april 2017 heeft de gemeente een serie gesprekken gevoerd met organisaties, bedrijven, instellingen, bewoners en belangengroeperingen van de binnenstad. Wij als Rijngracht-Comité horen daar ook bij. 
Deze gesprekken leidden tot een wens om een vernieuwde toekomstvisie voor de binnenstad op te stellen waarin rekening wordt gehouden met de laatste trends en ontwikkelingen van het consumentengedrag en de veranderende functie van de Nederlandse binnensteden.

Om tot die visie te komen is er een unieke samenwerking ontstaan: Cultuur5, BIZ Vereniging Stadshart, Horeca Woerden, Woerden Marketing, Binnenstad Bewoners Woerden en het Rijngracht- Comité hebben de krachten gebundeld. Samen schreven we de toekomstvisie voor de Woerdense binnenstad. 
Ondanks onze uiteenlopende achtergronden en belangen zijn we het over één ding eens: Woerden verdient een bruisende binnenstad die de komende jaren haar aantrekkingskracht versterkt. Gezamenlijk vonden we het thema voor de toekomst waarin onze ideeën gebundeld zijn: Woerden Vestingstad. De afgelopen maanden is die binnenstadvisie, onder leiding van de gemeente, vastgelegd in een rapport met dezelfde naam. 
Het rapport start met een doorkijkje naar de toekomst: Iemand wandelt door het Woerden van 15 september 2022 (de datum waarop Woerden haar 650ste verjaardag viert). Te lezen is hoe de binnenstad een bruisende ontmoetingsplek is geworden voor jong en oud. Een plek om te wonen, werken, winkelen en recreëren. De Rijngracht vormt daarbij één van de belangrijkste pijlers. 

Daarnaast geeft de visie een beeld van het culturele aanbod in 2022, het versterkte historisch karakter, een compact winkelgebied, de herontwikkelde Wagenstraat en de versterkte woonfunctie. Maar ook benoemen we het autovrij maken van de vijfhoek en het verankeren van horecaconcentratiegebied.
Het mooie van dit rapport is dat het een breed gedragen stuk is waarvan iedereen overtuigd is dat het integraal gerealiseerd moet worden. 

Recent heeft de gemeente die visie als vertrekpunt voor de volgende stappen aanvaard en is de “schrijfgroep” gevraagd het proces verder te brengen. Na de verkiezing wordt de visie voorgelegd in de raad. 

Binnen het huidige politieke landschap ervaren we steeds meer steun voor de Rijngracht. Een aantal partijen zijn ronduit ‘voor’ de aanleg er van. Veel partijen staan sympathiek tegen over het idee en daarbij is iedereen de mening toegedaan dat er in de binnenstad iets moet gebeuren. 

Kieswijzer

In de kieswijzer https://www.gemeentekieswijzer.nl/woerden gaat stelling 4 expliciet over de Rijngracht. Daar vind je ook de mening van onze politieke partijen over de aanleg van de Rijngracht. 

Het Rijngrachtcomité is natuurlijk ‘voor’ een gracht, maar ook positief over de vaststelling van de vernieuwde visie voor de binnenstad. Voor een succesvolle uitwerking vertrouwen we op een politieke coalitie die het beste met de Woerdense binnenstad (en dus met de Rijngracht) voor heeft. De keuze is aan jou... 

Met vriendelijke groet, 

Het Rijngracht-Comité

https://rijngracht.nl/
https://www.facebook.com/rijngrachtinwoerden
https://twitter.com/rijngrachtwoerd 

Verspreid het nieuws! en stuur dit bericht graag zoveel mogelijk door naar vrienden en bekenden….

Heb je nog geen steunstem uitgebracht? dan kan dit via deze link

plankaart2022

E-mailadres

Rijngrachtcomité heeft meegewerkt aan het samenstellen van de binnenstadvisie

Een bruisende binnenstad en een goede horeca- en supermarktenstructuur


College presenteert documenten aan raad


Een goed functionerende bruisende binnenstad, een goede horecastructuur en een sterk
supermarktenaanbod. Dat is wat bereikt dient te worden met de drie documenten die het
college gebundeld heeft voorgelegd aan de raad. Het gaat hierbij om de binnenstadvisie ‘Woerden
Vestingstad’, het rapport ‘Stand van zaken en ontwikkelingskansen, Streefbeeld Horeca in
Woerden’, en de ‘Supermarktstructuurvisie’ waarvan de uitgangspunten al in 2016 zijn
vastgesteld.

Link naar Nota Binnenstadvisie Vestingstad (pdf)

 

Lees meer

E-mailadres

Aug 2017 Nieuwe feiten

Actualisatie rapport BRO 2009 over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de veranderende binnensteden

  1. omslag BRO 070717 kleinHet Rijngrachtcomité heeft onlangs twee belangrijke documenten doen laten verschijnen.
    Een zgn factsheet, waarbij alle financiële cijfers en faseringsmogelijkheden voor een open Rijn in de Woerdense Rijnstraat nog eens op een rijtje worden gezet en
  2. Een rapport (kans voor de binnenstad), opgesteld door BRO Boxtel over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de veranderende binnensteden.
    Beide documenten zijn een belangrijke bijdrage aan de op dit moment lopende discussie naar de toekomst van de Woerdense binnenstad.

Link naar de factsheet (pdf)

Link naar Update rapport (pdf) 5MB

E-mailadres

Kaas en water met elkaar verbonden op kaasmarkt

kaasbootOp zaterdag 16 april start het seizoen van de Kaasmarkten in Woerden.
Op deze openingsdag is het Rijngrachtcomité er natuurlijk bij.
Immers kaas en water (en dus de Rijngracht) zijn, zeker historisch gezien, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijgaande foto symboliseert deze verbondenheid.

Plankaart Woerden 2022 gratis af te halen

Het Rijngracht comité heeft een plankaart Woerden 2022 ontwikkeld, waarmee zij de toekomst van de levendige binnenstad van Woerden schetst. Op 16 april zal het comité met een kraam aanwezig zijn op de markt waar bezoekers terecht kunnen voor nadere informatie over de plannen voor het maken van de Rijngracht in de binnenstad van Woerden. Uiteraard kunnen de bezoekers dan ook een prachtige Plankaart van Woerden 2022 meenemen. Ook kan er nog steeds steun worden uitgesproken voor de plannen, middels het invullen van een stemkaart.

Het comité verkoopt, samen met een lokale kaasondernemer, op de markt een echte Rijngrachtkaas. De kaas kan bezorgd worden op elk adres dat men maar wil.

De plannen voor de Rijngracht krijgen steeds meer steun, er zijn nu al meer dan 2000 ja stemmers in Woerden.
Bovendien hebben de Koninklijke Heidemij (KNHM) en het Ingenieursbureau Arcadis aangeboden het Rijngrachtcomité te helpen met het verder haalbaar maken van de plannen. Een flinke opsteker meent het comité.

Kortom allemaal redenen om een bezoek te brengen aan de kaasmarkten.
(kaasmarkt 17 april, 4  juni 2016 Graskaasdag)

E-mailadres

Rijngrachtcomité genomineerd voor prijs burgerinitiatief

IMG 20160224 WA0001Het maken en presenteren van een kaart (met visualisaties) waarop de binnenstad is weergegeven in het jaar 2022. Dan wordt nl. herdacht dat de stad 650 jaar stadsrechten heeft. De kaart moe het historisch verleden verbinden met de toekomst. Woerden is een oude vestingstad met een rijk Romeins verleden (er zijn hier bv 7 Romeinse schepen gevonden, waarvan er twee, als replica, rondvaren met toeristen). Bovendien lag hier een castellum waarvan de contouren in het stadsbeeld zichtbaar zijn gemaakt .Stem ook via deze directe link:


http://knhm.nl/Voor+wie/Burgerinitiatieven/Mijn+Limes+-+Hoe+werkt+het_/Projecten+Mijn+Limes/default.aspx

Stemmen kan tot en met 15 maart 2016

E-mailadres

Ook in Veenendaal nieuwe gracht

veenendaalMaart 2016 | Dit is misschien een idee voor de Rijnstraat niet zo breed en toch leuk ,deze foto is gemaakt in Veenendaal.
Met vriendelijke groeten Len.

(Len=fan Rijngracht)

E-mailadres

Ingezonden brief Woerdense Courant 13 februari 2016

wc 13 feb 2016Het gemeentebestuur wil een oplossing voor de chaos in de Rijnstraat die is ontstaan na de laatste herinrichting. En voor de zoveelste keer mag de burgerij zeggen hoe het moet worden.
Als er één onderwerp is dat de laatste jaren het onvermogen van ons gemeentebestuur etaleert, is het de functie, inrichting en toekomstvisie van de Rijnstraat wel.
De Rijn, in de late middeleeuwen een belangrijke verkeersader tussen Utrecht en Leiden, bepaalde in belangrijke mate de economische vitaliteit van de stad. De stad Woerden heeft haar vorm en functie door de eeuwen heen dan ook aan de Rijn te danken. Rond 1960 is om verschillende, toen belangrijke redenen, de Rijn gedempt en er werd verwacht dat de toen ontstane Rijnstraat een vergelijkbare functie zou krijgen als de Voorstraat.
50 jaar later blijkt dat, ondanks een stuk of vier herinrichtingen, die verwachting niet is uitgekomen. De straat is nooit een echte straat geweest en zal het ook nooit worden. De gevelwanden liggen dermate ver uit elkaar dat de gewenste intimiteit, dus beleving, van bijvoorbeeld de Voorstraat, nooit zal worden bereikt.
Als het de bedoeling van het gemeentebestuur is die straat wel de beleving te geven van intimiteit en sfeer, zal er een belangrijke stedenbouwkundige ingreep moeten plaatsvinden. Het inmiddels bekende idee van het Comité Rijngracht gaat uit van het terugbrengen van het water in de Rijnstraat, analoog aan de situatie van vóór 1961 die daaraan voorafgaand zo'n vijf eeuwen heeft geduurd. Het comité is nog steeds bezig voor dit idee draagvlak te krijgen en daarvoor verdient zij complimenten.

Lees meer

E-mailadres

Meer artikelen...

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht