Skip to main content

Juni 2018 | Het centrum van Uithuizen gaat voor 13 miljoen Euro op de schop. De gemeente Eemsmond bundelt daarvoor de krachten met wooncorporaties en de middenstand.
De plannen voorzien o.a. in het hergraven van het Boterdiep, alsmede een facelift voor winkelplein de Blink.
Het huidige woon- en winkelcomplex op de kop van het Boterdiep wordt daarvoor gesloopt.

Oppepper

Het Boterdiep liep oorspronkelijk door tot op de huidige Blink. De haven die daar toen lag werd rond 1955 gedempt. Er kwam een plein voor in de plaats. De laatste jaren kampt het gebied met groeiende winkelleegstand.

Om het plein een oppepper te geven wil de gemeente het water laten terugkeren. Daarvoor bestaan twee opties. Een 'blauwe' variant waarbij de Boterdiep wordt hergraven tot op het plein. En een 'groene' variant waarbij het water terugkeert toto de Zuiderstraat aan de zuidkant van de Blink en het plein zelf wordt beplant met bomen.

Ondernemers

De gemeente steekt zelf bijna 8 miljoen in de opknapbeurt. Nog eens 5 miljoen komt van wooncorporaties en van supermarkten die naar het plein willen komen. 

Burgemeester en wethouders verwachten dat de investering nog oploopt als ook andere ondernemers inhaken op de facelift.

Dit was de stand van zaken in mei 2016

Bron: www.dvhn.nl/groningen

Stand van zaken inmiddels (juni 2018)

De plannen gaan door, in het najaar wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden (omleggen van kabels en leidingen.
Dat is ook van toepassing voor het verhogen van een brug op de route ernaar toe.
Hieronder het laatste nieuws van de site van de gemeente

Het college als inwoners en ondernemers gaven er massaal de voorkeur aan om het Boterdiep, net zoals vroeger, terug te laten komen op de Blink. Deze variant is echter zeer kostbaar. Om die reden is er een extra watervariant ontworpen, waarmee een forse kostenbesparing op het oorspronkelijke plan wordt gerealiseerd. Zo worden de kades niet in steen, maar in vlonders uitgevoerd. Het ontwerp maakt het tevens mogelijk om de kadewanden deels te bouwen uit prefab-elementen, met een traditionele uitstraling. Maar ook wordt, tussen het water en de westzijde van de Blink, een strook aangelegd waar bezoekers hun auto kort kunnen parkeren. Bedoeld om de bereikbaarheid van de winkels nog meer te verbeteren. De zonnige kant en de kop van de Blink blijven straks autovrij, met ruimte voor terrassen en festiviteiten.

uithuizen