Skip to main content

Hoe gaan we dat betalen?

Wat kost het eigenlijk?

De totale kosten zijn begin 2011 begroot op € 11,5 miljoen (excl. BTW). Het grootste deel hiervan, ruim € 7 miljoen, is nodig voor de bouw van de kademuren, de bruggen e.d. In de begroting is, op basis van ervaringen elders, ook een bedrag opgenomen voor compensatie aan winkels en bedrijven.

Hoe gaan we dat betalen?

De kosten zijn bijna 2 jaar geleden begroot door een ter zake deskundig bedrijf. We gaan er vooralsnog van uit dat het hierboven genoemde bedrag voldoende is om de aanleg te realiseren.
Er wordt vanuit gegaan dat de realisatie geschiedt via een mix van financieringsmogelijkheden. Het gaat dan om: a) bijdragen van private partijen en sponsors, b) bijdragen van hogere overheden zoals provincie en Europese Unie, c) bijdragen via speciale programma's en regelingen en d) middelen van de gemeente Woerden. Verkennende gesprekken hebben geleerd dat het realistisch is om er van uit te gaan dat de onder a) en b) genoemde partijen zo'n 40-50% kunnen bijdragen. Verder wordt gedacht worden aan een vorm van Publiek Private Samenwerking, waarbij aanleg en beheer via bijvoorbeeld een jaarlijks exploitatievergoeding door één of meerdere private partijen wordt gedaan.

Zijn er subsidies beschikbaar voor de bouw van dit project?

Ja, er zijn subsidies beschikbaar vanuit de Provincie, het Rijk en de Europese Unie. Verder is Woerden door de provincies uitgeroepen tot knooppunt van de Romeinse Limes (Rijn als grens van het Romeinse Rijk). Een convenant is ondertekend om deze grensrivier op de Unesco werelderfgoedlijst te krijgen. Nòg een duidelijke reden om de doorvaart te herstellen en daarmee ook de bijbehorende subsidies naar onze stad te halen. Tot slot is gebleken dat private en andere partijen geinteresseerd zijn om bij te dragen aan de realisatie van dit project.