De herindeling van de Rijnstraat staat voor de deur.

01-10-2014

(Bron: www.woerden.tv)
Komende weken zal er meer duidelijkheid komen over de herindeling van de Rijnstraat. Het gebied moet aantrekkelijker worden voor het winkelend publiek. Er wordt nog een keuze gemaakt uit enkele ontwerpen
en daarin zitten bijna zeker elementen met water. Maar hoewel het bestuur van de stad de definitieve terugkomst
van de Rijn de rug blijft toekeren, blijft het Rijngracht Comité optimistisch en vasthouden aan een gracht in de Rijnstraat. Want als het nu niet kan, dan maar bij 650 jaar Woerden in 2022.

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht