Rijngrachtcomité in Platform Groen Woerden

Woerden groene en duurzame hoofdstad van het Groene Hart!

De volgende organisaties - verenigd in het Platform Groen Woerden – hebben kennis genomen van de verkiezingsuitslag. Daaruit leiden wij af dat de inwoners van Woerden behoefte hebben aan duurzame oplossingen voor tal van problemen.
Daarom roepen wij de formerende partijen op om Woerden in de komende raadsperiode te verduurzamen. Woerden als GROENE EN DUURZAME hoofdstad van het Groene Hart!
Dat houdt concreet in:

 

DUURZAAM BOUWEN

Geen nieuwe bouwlocaties en bedrijventerreinen in de polder maar de bestaande inbreidings- en herbouwlocaties zorgvuldig en gefaseerd gebruiken met zo veel mogelijk regie op de woningmarkt.


DUURZAME VERKEERSOPLOSSINGEN

Passende oplossingen voor huidige verkeersknelpunten, met maximaal behoud van groen, een toekomstgerichte visie en goede afweging van kosten/baten. Fietsverkeer stimuleren en scheiden van autoverkeer.

DUURZAAM ENERGIEBELEID

Geen boringen naar fossiele brandstoffen, maar energietransitie door o.m. gasloze woonwijken en bedrijventerreinen, stimulering van zonnecollectoren enz.


DUURZAME VOORLICHTING

Actieve voorlichting aan burgers en ondernemers d.m.v. een voorlichtingscentrum voor milieu, energie en voedsel op een centraal gelegen plek

DUURZAME BINNENSTAD

Een sterke en levendige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en culturele voorzieningen door op basis van de binnenstadsvisie de Rijngracht mogelijk te maken.

DUURZAME LANDBOUW

Het voeren van een beleid gericht op het stimuleren van duurzame landbouw, plattelandstoerisme en de ontwikkeling en verkoop van streekproducten


en een DUURZAAM COLLEGE voor de komende vier jaar!

De Groene Buffer Woerden - www.degroenebufferwoerden.nl
Duurzaam Woerden - www.duurzaamwoerden.nl
Groene Hart Winkel - www.groenehartwinkel.nl
Groene Hart Media - www.groenehartmedia.info
Rijngracht Comité - www.rijngracht.nl
Comité Geen randweg - www.geenrandweg.nl

 

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht