‘Verkiezingen cruciaal voor terugkeer Rijngracht’

afscheid bob duindamDe terugkeer van water in de Rijnstraat is geen utopie meer. Na jaren praten is steeds meer steun voor de komst van een Rijngracht in Woerden. Volgens betrokkenen zijn de verkiezingen cruciaal: het finale oordeel is aan de politiek.

AD Woerden Marco Gerling 10-03-18, 08:22

Voor een slordige 7 miljoen euro kan door de Rijnstraat weer water gaan stromen. Waar voorheen de Oude Rijn langs de kades liep, moet nu over een lengte van bijna een halve kilometer een gracht gaan stromen: vierenhalve meter breed, een meter diep.

De initiatiefnemers zeggen bijna alle kosten te kunnen dekken, onder meer via subsidsie en fondsenwerving. De investering is hierdoor veel minder groot dan enkele jaren geleden, mede door veranderde bouwkosten en een verkeersbrug (bij de Oostdam) minder.

De Rijngracht staat al jaren ter discussie.

De Rijngracht staat al jaren ter discussie. © DANIELLE VERWEIJ
Wilbert Coenen en Remco Pot van het Rijngrachtcomité baseren zich op het rapport ‘Investeren in deze gracht loont’. Niet alleen zou het water zorgen voor 11 miljoen euro extra omzet per jaar, ook neemt de werkgelegenheid volgens initiatiefnemers toe met 67 voltijdbanen. ,,Hervormen in de binnenstad móet, gelet op de wijzigingen in het retaillandschap’’, voegen zij daar nog aan toe.

Kentering

Twee jaar on­be­reik­baar­heid is voor winkeliers natuurlijk geen optie

Richard Stouthart
Uiteindelijk is het de gemeenteraad die moet beslissen over de binnenstadsvisie, waar de Rijngracht deel van uitmaakt. ,,Bij dit plan moet de politiek verder durven gaan’’, zeggen de initiatiefnemers. Zij menen een kentering in de politiek te zien vóór de komst van de gracht. ,,Rond de verkiezingen gaat het nu vaak over de westelijke randweg, die maar voor een klein deel van de inwoners van belang is. Van een hervormde binnenstad profiteert iedereen.’’ Richard Stouthart, voorzitter van ondernemersvereniging Stadshart: ,,We hebben samen een binnenstadsvisie geschreven. We willen allemaal Woerden nog aantrekkelijker maken, met oog voor het verleden als vestingstad. Maar twee jaar onbereikbaarheid is voor winkeliers natuurlijk geen optie.’’

Idee is nu dat het werk in drie fases wordt uitgevoerd, omdat dat de overlast beperkt. Stouthart rept daarnaast over ‘schuifruimte’ voor het verplaatsen van winkels, die door het nieuwe water slecht bevoorraad kunnen worden. Hij noemt de Wagenstraat als mogelijke uitwijkplek en ziet daarbij wel een plein voor zich waaronder geparkeerd kan worden.

Slagingskansen

Wethouder Haring houdt zich op de vlakte over de slagingskansen voor de Rijngracht. Hij stelt wel dat ‘stappen zijn gezet’. ,,De partijen hebben elkaar gevonden in de binnenstadsvisie. De nieuwe raad gaat verder met die visie. Aandacht voor de binnenstad staat op de kaart.’’

Vraag is of de politiek nog een keer een groot project aandurft, zoals eerder bij het Kerkplein, dat betrokkenen als lichtend voorbeeld zien. Stouthart: ,,Een raad is nodig die plannen durft te maken die niet binnen hun eigen bestuursperiode zijn afgerond.’’

2022 lijkt mij nog laat, deze ontwikkeling is niet te negeren

Remco Pot stellig: ,,2022 lijkt mij nog laat, deze ontwikkeling is niet te negeren.’’ Stout­hart: ,,Voor de Rijngracht is lef nodig. Hiermee kun je je als winkelstad onderscheiden. Ik wens de nieuwe raad graag lef toe.’’

 

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht