Eindelijk.... de Rijngracht !!!

Beste sympathisant van de Rijngracht, 

kasteel 2022In het verleden heb je ons laten weten sympathiek te staan tegen over het idee om de Woerdense binnenstad aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken door het realiseren van de Rijngracht. Graag informeren we je over de ontwikkeling en voortgang van dat mooie plan. Na jaren van overtuigen lijkt het erop dat de Rijngracht uiteindelijk de politieke agenda heeft bereikt. Wat ons betreft precies op het juiste moment, immers op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen! 

Om de Rijngracht op de politieke agenda te krijgen hebben we de afgelopen jaren met diverse mensen van verschillende instellingen en organisaties gesproken. We hebben belangrijk onderzoek laten doen, financiële berekeningen gemaakt, presentaties gegeven en geregeld overleg gevoerd met de politieke partijen. Daarbij wisten we ons altijd gesteund door jou (met morele en financiële hulp) maar ook door bedrijven en overheidsinstanties. 

Begin 2017 hebben we Bureau BRO een opnieuw onderzoek te laten doen naar de economische ontwikkeling van de binnenstad in relatie tot de gracht. Eerder ontwikkelden we ook al een plankaart 2022. Dit alles om het toekomstbeeld van een binnenstad met de Rijngracht verder te concretiseren. 

Hoe is het plan Rijngracht in een stroomversnelling terecht gekomen? 

In april 2017 heeft de gemeente een serie gesprekken gevoerd met organisaties, bedrijven, instellingen, bewoners en belangengroeperingen van de binnenstad. Wij als Rijngracht-Comité horen daar ook bij. 
Deze gesprekken leidden tot een wens om een vernieuwde toekomstvisie voor de binnenstad op te stellen waarin rekening wordt gehouden met de laatste trends en ontwikkelingen van het consumentengedrag en de veranderende functie van de Nederlandse binnensteden.

Om tot die visie te komen is er een unieke samenwerking ontstaan: Cultuur5, BIZ Vereniging Stadshart, Horeca Woerden, Woerden Marketing, Binnenstad Bewoners Woerden en het Rijngracht- Comité hebben de krachten gebundeld. Samen schreven we de toekomstvisie voor de Woerdense binnenstad. 
Ondanks onze uiteenlopende achtergronden en belangen zijn we het over één ding eens: Woerden verdient een bruisende binnenstad die de komende jaren haar aantrekkingskracht versterkt. Gezamenlijk vonden we het thema voor de toekomst waarin onze ideeën gebundeld zijn: Woerden Vestingstad. De afgelopen maanden is die binnenstadvisie, onder leiding van de gemeente, vastgelegd in een rapport met dezelfde naam. 
Het rapport start met een doorkijkje naar de toekomst: Iemand wandelt door het Woerden van 15 september 2022 (de datum waarop Woerden haar 650ste verjaardag viert). Te lezen is hoe de binnenstad een bruisende ontmoetingsplek is geworden voor jong en oud. Een plek om te wonen, werken, winkelen en recreëren. De Rijngracht vormt daarbij één van de belangrijkste pijlers. 

Daarnaast geeft de visie een beeld van het culturele aanbod in 2022, het versterkte historisch karakter, een compact winkelgebied, de herontwikkelde Wagenstraat en de versterkte woonfunctie. Maar ook benoemen we het autovrij maken van de vijfhoek en het verankeren van horecaconcentratiegebied.
Het mooie van dit rapport is dat het een breed gedragen stuk is waarvan iedereen overtuigd is dat het integraal gerealiseerd moet worden. 

Recent heeft de gemeente die visie als vertrekpunt voor de volgende stappen aanvaard en is de “schrijfgroep” gevraagd het proces verder te brengen. Na de verkiezing wordt de visie voorgelegd in de raad. 

Binnen het huidige politieke landschap ervaren we steeds meer steun voor de Rijngracht. Een aantal partijen zijn ronduit ‘voor’ de aanleg er van. Veel partijen staan sympathiek tegen over het idee en daarbij is iedereen de mening toegedaan dat er in de binnenstad iets moet gebeuren. 

Kieswijzer

In de kieswijzer https://www.gemeentekieswijzer.nl/woerden gaat stelling 4 expliciet over de Rijngracht. Daar vind je ook de mening van onze politieke partijen over de aanleg van de Rijngracht. 

Het Rijngrachtcomité is natuurlijk ‘voor’ een gracht, maar ook positief over de vaststelling van de vernieuwde visie voor de binnenstad. Voor een succesvolle uitwerking vertrouwen we op een politieke coalitie die het beste met de Woerdense binnenstad (en dus met de Rijngracht) voor heeft. De keuze is aan jou... 

Met vriendelijke groet, 

Het Rijngracht-Comité

https://rijngracht.nl/
https://www.facebook.com/rijngrachtinwoerden
https://twitter.com/rijngrachtwoerd 

Verspreid het nieuws! en stuur dit bericht graag zoveel mogelijk door naar vrienden en bekenden….

Heb je nog geen steunstem uitgebracht? dan kan dit via deze link

plankaart2022

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht