Ingezonden brief Woerdense Courant 13 februari 2016

wc 13 feb 2016Het gemeentebestuur wil een oplossing voor de chaos in de Rijnstraat die is ontstaan na de laatste herinrichting. En voor de zoveelste keer mag de burgerij zeggen hoe het moet worden.
Als er één onderwerp is dat de laatste jaren het onvermogen van ons gemeentebestuur etaleert, is het de functie, inrichting en toekomstvisie van de Rijnstraat wel.
De Rijn, in de late middeleeuwen een belangrijke verkeersader tussen Utrecht en Leiden, bepaalde in belangrijke mate de economische vitaliteit van de stad. De stad Woerden heeft haar vorm en functie door de eeuwen heen dan ook aan de Rijn te danken. Rond 1960 is om verschillende, toen belangrijke redenen, de Rijn gedempt en er werd verwacht dat de toen ontstane Rijnstraat een vergelijkbare functie zou krijgen als de Voorstraat.
50 jaar later blijkt dat, ondanks een stuk of vier herinrichtingen, die verwachting niet is uitgekomen. De straat is nooit een echte straat geweest en zal het ook nooit worden. De gevelwanden liggen dermate ver uit elkaar dat de gewenste intimiteit, dus beleving, van bijvoorbeeld de Voorstraat, nooit zal worden bereikt.
Als het de bedoeling van het gemeentebestuur is die straat wel de beleving te geven van intimiteit en sfeer, zal er een belangrijke stedenbouwkundige ingreep moeten plaatsvinden. Het inmiddels bekende idee van het Comité Rijngracht gaat uit van het terugbrengen van het water in de Rijnstraat, analoog aan de situatie van vóór 1961 die daaraan voorafgaand zo'n vijf eeuwen heeft geduurd. Het comité is nog steeds bezig voor dit idee draagvlak te krijgen en daarvoor verdient zij complimenten.

Dit plan vraagt van het gemeentebestuur een duidelijke visie en keuze voor de toekomstige functies van de straat. De Voorstraat en het Kerkplein bieden, in tegenstelling tot de Rijnstraat, redelijk hoogwaardige winkelfuncties. De huidige malaise in de detailhandel vraagt een heldere visie op de functie van de binnenstad. Belangrijke economische studies wijzen uit dat de detailhandel zoals wij die nu kennen nooit meer terugkomt. Sterker nog: eigenaren van onroerend goed houden meer dan ooit rekening met desinvesteringen ten faveure van woningbouw, horeca en recreatie in kwijnende winkelstraten. De kosten van het terugbrengen van water in de binnenstad zullen niet gering zijn. Maar bij een extreem lage rente en in economisch moeilijke tijden is investeren in de toekomst nog nooit een verkeerde keuze geweest. Ontdemping van de Rijnstraat, in combinatie van het weren van alle verkeer, levert een kwalitatief hoogwaardig verblijfsklimaat op waar de economie van Woerden de komende eeuw baat bij heeft.
Als besloten wordt tot zo'n diepte-investering moet natuurlijk wel gestopt worden met cosmetische ingrepen zoals de laatste jaren is gebeurd. Op nieuwe plantenbakken en weer nieuw straatmeubilair zit niemand, vaak letterlijk, te wachten.

Kees de Kruif, Woerden

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht