“ Rijngracht Comite roept hulp in van Koninklijke Nederlandse Heidemij”

Memo en email - 17 juli 2015

Geachte mw. Melchers,

Bijgaand onze aanvaag voor steun van de Stichting KNHM inzake ons project Rijngracht, e.e.a. conform afspraak met Wilbert Coenen van het Rijngracht Comite Woerden.
We hebben de aanvraag in de vorm van een memorandum met bijlagen gegoten (totaal 16 pagina’s).
Op uw verzoek is meer achtergrond informatie opgenomen aangaande de oorsprong en de doelstellingen van het project. Ik heb uit de e-mail wisseling tussen u en Wilbert Coenen begrepen dat u de aanvaag zal doorzetten naar de afdeling Utrecht van KNHM (dhr. Freek Hasselaar).

Wellicht is het goed om te weten dat we onlangs een informatief gesprek hebben gehad met dhr. Ko Droogers van de afd. Utrecht van KNHM, waarin deze aanvraag ook aan de orde is geweest. We zijn daarom zo vrij geweest hem een kopie van deze e-mail met bijlagen toe te sturen.
Datzelfde geldt ook voor Jeroen Klooster van Arcadis

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij telefonisch bereiken (nr bekend). Dhr. Coenen zal met u contact opnemen over een eventuele follow-up

Dank voor uw aandacht en in afwachting van de reactie van KNHM verblijven wij met vriendelijke groet,
Tjeerd Koudenburg
(penningmeester RGC)

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht