Raad besluit over autoverkeer Rijnstraat

Persbericht
18 februari 2015
College stelt autoluwe Rijnstraat voor
Raad besluit over autoverkeer Rijnstraat
Het college van Burgemeester en Wethouders legt de raad drie verkeersscenario's voor betreffende het verkeer in de Rijnstraat: autoluw, autovrij en autorijk. Hierbij geeft het college zelf een voorkeur aan voor autoluw en vraagt de raad een besluit te nemen. Tevens heeft het college besloten de uitvoering van de werkzaamheden te verplaatsen naar juli/augustus 2015.


De Rijnstraat krijgt een 'shared space' inrichting. Ontmoeting en eigen verantwoordelijkheid staan centraal in dit model, in plaats van verboden en obstakels. Dit houdt in dat de gehele beschikbare ruimte in de Rijnstraat wordt gedeeld met alle gebruikers. Uitgangspunt is daarbij dat verkeersdeelnemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Er zijn bijvoorbeeld geen aparte stoepen voor voetgangers of stroken voor fietsers. De verkeersscenario's autoluw, autovrij en autorijk zijn alle drie mogelijk binnen een shared space inrichting. Gezien het zwaarwegende karakter en de mogelijke impact van een wijziging in de huidige verkeerssituatie vraagt het college de raad hierover een besluit te nemen.
Voorkeur voor autoluw
Het college spreekt de voorkeur uit voor een autoluwe Rijnstraat. Dit betekent dat autoverkeer in de Rijnstraat ontmoedigd wordt. De inrichting geeft de automobilist het gevoel daar niet op zijn plek te zijn. Het parkeren wordt niet georganiseerd. Met elementen als bomen, bankjes, terrassen etc., krijgt de automobilist een beeld waar hij wel en niet kan parkeren. Aan beide kanten van de Rijnstraat worden zakpalen geplaatst. Voorstel is laden en lossen toe te staan tijdens venstertijden, tussen 08.00 en 11.00 uur, net zoals geldt voor het Kerkplein. Fietsen is in beide richtingen toegestaan.
Autorijk en autovrij
De scenario's autorijk en autovrij hebben niet de voorkeur van het college. In het autorijke scenario blijft de verkeerssituatie op hoofdlijnen ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Publiek kan er niet ongestoord winkelen en het wordt lastig om van de Rijnstraat een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. In de autovrije variant wordt de automobilist volledig geweerd uit de Rijnstraat. Leveranciers krijgen toegang middels venstertijden, hulpdiensten hebben altijd toegang tot de Rijnstraat. Ondanks dat publiek dan ongestoord kan winkelen, komt dit niet tegemoet aan de wens van een deel van de bewoners en ondernemers van de Rijnstraat.
Visie
De herinrichting van de Rijnstraat, van de Meulmansweg tot de Wagenstraat, sluit aan bij de visie voor de binnenstad. Hiermee geeft het college uitvoering aan de notitie 'Kloppende Binnenstad' en volgt het coalitieakkoord. De herinrichting is onderdeel van het 'Werkplan Openbare Ruimte 2014-2017'. Wethouder Bob Duindam, binnenstad: 'Wat we uiteindelijk willen bereiken met de binnenstad is een toekomstbestendig winkelgebied in een aantrekkelijke omgeving, waardoor consumenten langer in de Rijnstraat willen zijn en meer gaan besteden. We willen de uitstraling van de Rijnstraat verbeteren. Dan is het van belang het verkeer te sturen, zodat het ook aantrekkelijk wordt om er te ontmoeten, beleven en winkelen. In een autoluwe Rijnstraat kan de automobilist nog steeds voor de deur van een winkel parkeren indien gewenst, dit is een wens van een deel van de winkeliers. De afgelopen jaren hebben we veelvuldig en op verschillende manieren overlegd met bewoners en ondernemers over de functie van de Rijnstraat. Duidelijk is dat er geen overgrote meerderheid voor één van de scenario's bestaat. Door het aangeven van onze voorkeur en de raad uiteindelijk te laten besluiten, bedienen we het gezamenlijk algemeen belang. Tenslotte heeft iedereen baat bij een aantrekkelijke binnenstad. We doen het voor Woerden, ondernemers plukken daar uiteindelijk de vruchten van."
Uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden zal plaats vinden in de maanden juli en augustus 2015. In een periode van 9 weken wordt al het werk gerealiseerd. Het werk start na het Straattheaterfestival en is gereed voor Open Monumentendag.
Informatieavond
Op dinsdagavond 3 maart vindt een informatieavond plaats in het Klooster over de herinrichting van de Rijnstraat. Het ontwerp, het vervolgproces, de uitvoering en de planning komen aan de orde. Inwoners en ondernemers zijn reeds uitgenodigd de avond bij te wonen. Meer informatie over het project is te vinden op www.woerden.nl/rijnstraat-woerden-herinrichting. Vanaf 26 februari is hier ook het ontwerp alvast online te bekijken.
Gemeenteraad
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over het autoverkeer in de Rijnstraat. Het college legt drie varianten voor aan de raad (autovrij, autoluw en autorijk) en spreekt daarbij een voorkeur uit voor autoluw. Al deze varianten zijn mogelijk binnen een shared space model.
Inspreken?
De gemeenteraad neemt besluiten over plannen die het college van burgemeester en wethouders heeft voorbereid. Als de gemeenteraad besluiten heeft genomen, dan voert het college deze uit.
De gemeenteraad bereidt haar besluitvorming voor in commissievergaderingen. Tijdens deze vergaderingen vindt de meningsvorming plaats en kunt u inspreken. De herinrichting van de Rijnstraat staat 5 maart op de agenda van de commissievergadering. Als u wilt inspreken, dan kunt u zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via tel.nr. (0348) 428 805. Graag vóór 5 maart 12.00 uur. De gemeenteraad neemt het besluit tijdens de raadsvergadering van 26 maart. Tijdens raadsvergaderingen kunt u niet inspreken.

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht