Skip to main content

Herstel stadsgracht en ontwikkeling vestingkarakter Wageningen

De Wetenschapswinkel doet onderzoek naar alternatieven voor herstel van het gedempte deel van de stadsgracht Wageningen.
e Wageningse stadsgracht maakt deel uit van de Wageningse vestingwerken en is voor een klein gedeelte gedempt in de zestiger jaren. Een groep Wageningse bewoners, verenigd in een platform, ziet dat als ongewenst. Zij zoeken naar wegen om de oorspronkelijke situatie voor zover mogelijk te herstellen. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft op verzoek van het Platform Stadsgracht Wageningen onderzoek gedaan naar de perspectieven van het ontdempen van de stadsgracht en naar verschillende mogelijkheden om dit plan ten uitvoer te brengen.

De uitkomst van het onderzoek is drieledig.

Investeren loont, want een versterking van de uitstraling als vestingstad is belangrijk voor de aantrekkelijkheid en de lokale economie van de binnenstad van Wageningen. Herstel van de stadsgracht draagt in hoge mate bij aan de herkenbaarheid en gezelligheid van de binnenstad voor het winkelend publiek.
Bewoners, het bedrijfsleven en de middenstand kunnen bijdragen aan het herstel van de stadsgracht, via crowdfunding en door het meewerken aan herstelwerkzaamheden.
Voor het gemeentelijk beleid kan het versterken van het vestigingkarakter van de binnenstad een strategie zijn voor het tegengaan van de winkelleegstand. Het herstel van de stadsgracht en Bergpoortbrug zou daarom ingebed kunnen worden in een breder pakket aan maatregelen, zoals het terughalen van het uitgewaaierde winkelareaal naar het gebied binnen de vesting. Lees meer