Riool

11-03-2014 | Gemeente heeft do en vr het riool in de rijnstraat  laten inspecteren en uitslag verwachten we volgende week.  (Verkeerde buis geinspecteerd)

Actieplan Stadshart. Meer mogelijkheden voor een successtad?

24-06-2014 | Bron Ad Groene Hart | 

Ondernemersvereniging Woerden werkt in samenwerking met de gemeente aan een actieplan om de Woerdense binnenstad nieuw leven in te blazen.
Word wakker ondernemers! Het begint allemaal bij een goede basis! En dat is een Rijngracht. Hier omheen kun je fantastische dingen verzinnen om Woerden nieuw leven in te blazen. Het Rijngracht Comite is uitgenodigd!

Lees hier het hele artikel

Kloppende binnenstad (2)

17-09-2014

Het college van B&W biedt de notitie 'De kloppende binnenstad' ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. De notitie gaat over trends en ontwikkelingen, bedreigingen en kansen waar de binnenstad van Woerden mee te maken heeft.

Het college van B&W biedt de notitie 'De kloppende binnenstad' ter vaststelling aan aan de gemeenteraad. De notitie gaat over trends en ontwikkelingen, bedreigingen en kansen waar de binnenstad van Woerden mee te maken heeft.

Ook bevat de notitie een actieplan. Doel van het college is, samen met partners, te zorgen voor een aantrekkelijke levendige binnenstad waar het goed vertoeven is.

Ontwikkelingen en trends maken het noodzakelijk dat er met urgentie ingegrepen moet worden om de binnenstad levendig te houden. Zo is een landelijke ontwikkeling de verandering van het koopgedrag van de consument. Toename van de verkoop via internet zorgt bij veel winkeliers voor omzet- en winstdaling, echter dit biedt ook kansen.

Lokale ontwikkelingen

Naast de economische landelijke trends zijn lokale ruimtelijke ontwikkelingen ook van invloed op de binnenstad. Het bouwen van woningen, zoals bijvoorbeeld op het Defensie-eiland en aan het Plantsoen, betekent meer inwoners en consumenten. Door de komst van de Mandelabrug naar het Defensie-eiland wordt de binnenstad op een andere wijze benaderd door voetgangers en fietsers. Dit heeft grote invloed op de invulling van de binnenstad. Ook de komst van het Stadshotel in het Arsenaal en de inzet van Woerden Marketing om bezoekers naar Woerden te trekken, zijn van invloed op de binnenstad.

Partijen

De afgelopen jaren hebben onderzoeken plaats gevonden en zijn er vele gesprekken en bijeenkomsten geweest met partners over de ambities van de binnenstad en de visie voor de toekomst. Stadshart Woerden, Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden, Cultuurondernemers, het Rijngrachtcomité en Woerden Marketing zijn betrokken partijen bij wie de Woerdense binnenstad na aan het hart ligt. De komende jaren krijgt het ingezette traject vervolg. Onderwerpen waarop actie genomen gaat worden zijn onder meer gezamenlijke opslag en distributie, verbeteren van het ondernemersklimaat en aantrekkelijkheid van de binnenstad bijvoorbeeld op cultureel vlak.

Gezamenlijk

Bob Duindam, wethouder economische zaken en binnenstad: "Door gezamenlijk op te trekken kunnen we de uitdagingen waar de binnenstad voor staat aan. De landelijke en lokale ontwikkelingen vragen om actie. De ontwikkelingen volgen elkaar snel en steeds sneller op. Ik ben dan ook blij dat we nu tot actie kunnen overgaan. Natuurlijk blijven we ook met elkaar in gesprek. Samen komen we tot een kloppende binnenstad die aantrekkelijk is voor inwoners en bezoekers om te wonen, werken en vertoeven. Het stemt mij tevreden dat de gemeenteraad positief is over het eerder voorgelegde concept, we bieden de notitie nu ter vaststelling aan."

Actieplan

In de notitie 'De kloppende binnenstad' is een actieplan opgenomen. Acties op het gebied van openingstijden, aantrekkelijke etalages en onlinemogelijkheden zijn de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. De gemeente heeft een regisserende, initiërende en faciliterende rol in het geheel en is verantwoordelijk voor het beleid, de infrastructuur en het planologisch kader. De acties voor de gemeente richten zich op een schone veilige binnenstad, goed verlicht en met voldoende parkeermogelijkheden. Een binnenstad als ontmoetingsplek en waar historie, cultuur, horeca en markten samen komen. Met een aantrekkelijk aanbod van winkels, geconcentreerd in het kernwinkelgebied, waar aandacht is voor service en gastvrijheid. Een binnenstad die Woerden meer bekendheid geeft en die mensen verleidt Woerden te bezoeken.

Gemeenteraad

De notitie 'De kloppende binnenstad' is begin dit jaar al ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. De notitie wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad op basis van het coalitieakkoord 2014-2018. Het college geeft aan op een aantal specifieke zaken nog terug te komen bij de gemeenteraad. Dit betreft verlichting van de binnenstad, het actief weren van detailhandel buiten het kernwinkelgebied, een nieuwe marktverordening en een plan voor herinrichting van de Rijnstraat.

Zevenbergen krijgt Haven weer terug

Het prachtige plaatsje Zevenbergen, onderdeel van de gemeente Moerdijk, heeft ook voor de keuze gestaan om weer water in het centrum te willen. Deze gemeente is op zoek gegaan naar externe financiers omdat ook in Moerdijk de bomen niet tot in de hemel groeien. Ruim 20 miljoen heeft de hele exercitie daar gekost, exclusief een parkeergarage. Bijna 90% van die twintig miljoen euro is gefinancierd door het Rijk, de provincies Zuid-Holland en Zeeland en door het waterschap. Waardoor de gemeente zelf uiteindelijk maar 10% van de aanleg heeft hoeven financieren.

 

Urgentie bij de gemeente Woerden

In oktober en november 201§3 worden er door de gemeente Woerden diverse discussie-avonden georganiseerd over onze binnenstad.
Als voorbereiding is het RG in oktober 2013 naar Zaandam en Op Buuren in Maarssen afgereisd. We hebben daar uitleg gewkregen over het hele traject dat daar is gelopen over de herininrichting - met water- van de binnenstad van Zaandam. Een in het oog lopend aspect in Zaandam was dat het College van B&W van het begin af aan achter de plannen stond.

 

 

Jaarpublicatie Platform Binnenstadsmanagement

Het Platform Binnenstadsmanagement presenteert met trots de tiende uitgave van de jaarpublicatie 'Signalen uit de binnenstad'. De jaarpublicatie biedt een naslagwerk voor eenieder die onze binnensteden een warm hart toedraagt en geeft een goed beeld van de ontwikkelingen die spelen in onze binnensteden. Lees meer

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht