Frits Bugter postief over "Rijngracht"

Bron: Column Frits Bugter - Woerdense Courant 12-02-2014-Ik zei het eerder, ik ben vóór dit plan. Herstel wat je ooit hebt gesloopt. En sloop niets meer wat historisch waardevol is. OK, er is nu even geen geld voor. Maar wat is er op tegen om als gemeenschap met z'n allen daarvoor geld te gaan reserveren? En te streven naar realisatie
in bijvoorbeeld 2022, als Woerden 650 jaar bestaat? Ik zie het al voor me. Een bruisende gracht vol feestvierende stadgenoten.
Heerlijk toch? En wat een blijvende aantrekkingskracht zal dat opleveren voor winkelgebieden als de Voorstraat en het Kerkplein!
Maar er zijn in Woerden nu bepaalde (ook aanstormende) politieke fi guren die door zich fel tegenstander te tonen daar een electoraal slaatje uit willen slaan. Bla, bla, er is geen geld, dom plan, etc. Nee, liever alle lof voor de doorzetters van het enthousiaste Comité.

Met mensen die het lef hebben een gedurfde visie te etaleren die goed is voor de stad. Natuurlijk, wat je ook bedenkt, er is altijd wel weerstand tegen welk plan dan ook. De gedachte om de historische vergissing van de zestiger jaren te herstellen is voor een stad die prat gaat op zijn rijke historische verleden helemaal niet zo gek. Zeker als dit leidt tot nog meer welvaart en welzijn voor alles en iedereen. Het zou alle politieke partijen in Woerden sieren als ze in hun toekomstplannen alsnog de mening opnemen, dat herstel van een waterloop door de Rijnstraat recht 
doet aan de loop van onze rijke historie. En bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het stadscentrum om er te winkelen en te recreëren.
Winkeliers, niet langer meer kakelen over parkeren of crisis! Niet langer zeuren of lijdzaam stilstaan. Neem een voorbeeld aan de plannen met het Arsenaal. Ga ondernemen, bedenk een list! Natuurlijk weten we allemaal, dat op dit moment de pecunia ontbreken. Maar het zou fijn zijn als de wil wordt getoond om in het streefjaar 2022 dit grachtenplan te hebben gerealiseerd. Winkeliers en bedrijfsleven, maakt waar wat jullie al jaren zeggen te doen voor de stad. Uiteindelijk worden jullie hier natuurlijk zelf ook alleen maar beter van, dat dan weer wel.

terrasrijngracht

boot-rijngracht

slee-rijngracht