2014 in vogelvlucht

De Rijngracht maakt Woerden, Woerden maakt de Rijngracht

Begin december 2013 werd binnen Woerden de term "Rijngracht" geïntroduceerd.
Ruim 450 dagen later is het begrip niet alleen totaal ingeburgerd maar beweegt er veel rondom dit bijzondere initiatief.

In 2022 stroomt de Rijngracht door Woerden!

Hierbij een online verslag van alles wat er vanaf de start (eind 2013) is gebeurd en gedaan.

Namens het Rijngracht Comité,
Marijke Okkerman, Tjeerd Koudenburg, Dewi van 't Hoofd, Remco Pot, Wilbert Coenen en Dominique Topper

1 jaar Rijngracht Comité

rijngrachtcomite

Het Rijngracht Comité prijst zich gelukkig na één jaar hard werken te zien dat steeds meer Woerdenaren de terugkeer van zo'n waterwerk in de binnenstad wel zien zitten. En dat zij bovendien beseffen, dat onze stad met dit soort veranderingen kan uitgroeien tot een zeer aantrekkelijke, levendige kern, rijk aan historie in het groene hart van ons land.

Steunbetuigingen via Facebook en website zijn al door zo'n kleine 2.000 stadgenoten aan ons betuigd. U wordt van harte uitgenodigd samen met ons mee te denken, mee te doen.
Ga naar deze website en steun ons initiatief. Zo dragen we met z'n allen bij aan de onmiskenbare (historische) allure die onze fijne stad al jaren kent. U vindt daar ook uitgebreide informatie.

Naast de politiek proberen we ook het bedrijfsleven en nationale en internationale fondsen zo breed mogelijk betrekken bij onze plannen, zodat uiteindelijk niet alleen met uw hulp, maar ook met hun financiële en andere steun alles kan worden verwezenlijkt.

Kenners zeggen dat de binnenstad van de toekomst zich kenmerkt door een grote mate van diversiteit; niet alleen winkels en woningen maar ook mogelijkheden voor vermaak, ontspanning en cultuur. En dat alles in een aantrekkelijke verblijfsomgeving, waarbij in onze ogen de Rijngracht, in de Rijnstraat, een cruciale rol speelt.

We hebbemn de steun van de Woerdenaren nodig, want:

Uw eendracht levert ons een Rijngracht

 

Ambassadeurs Rijngracht

Het rijngracht Comité heeft eind 2013 contact gezocht met een aantal prominente Woerdenaren en hen gevraagd of zij "ambassadeur" van de Rijngracht willen worden. Met hen wordt regelmatig contact gehouden en er worden brainstormsessies georganiseerd.

Wat nog meer te plaatsen hierover?